เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลปะโค จัดโปรเเกรมการเเข่งขันทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เเข่งขันนัดเเรกวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

นายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปะโค ร่วมชมการฝึกซ้อมฟุตบอล 7 คน ของเยาวชนตำบลปะโค ทั้ง 7 หมู่บ้าน พร้อมเริ่มติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสนามฟุตบอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเยาวชนในการฝึกซ้อม โดยเทศบาลตำบลปะโค จัดโปรเเกรมการเเข่งขันทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เเข่งขันนัดเเรกวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เเบบพบกันหมด ชมการเเข่งขันยาวๆไปเลย

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565