เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดกิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากที่ประดิษฐานหน้าสำนักงาน และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค เป็นผู้กล่าวขอขมาต่อผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลปะโค เจ้าหน้าเทศบาลร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ในวันพรุ่งนี้ 30 มีนาคม 2566 ณ ลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในตำบลปะโค เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกวาก (ล่องเเพหนองกวาก)
มีบริการล่องแพปั่นเป็ดเครื่องเล่นทางน้ำ ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว ในทุกช่วงเทศกาล #เปิดบริการทุกวัน #อัตราค่าบริการล่องแพ ชั่วโมง ละ 200 บาท จองเหมา 1,000 บาท (จองเหมาก่อนมาเที่ยว 1 วัน เลือกเเพได้) นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่องแพหนองกวาก หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง เพจ : เทศบาลตำบลปะโค หรือ เพจ : ท่องเที่ยวหนองคายล่องแพหนองกวาก
วันที่ 15 มกราคม 2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปี 2566 และริ้วขบวนพาเหรดของทั้ง 7 หมู่บ้าน และ คณะอสม.ตำบลปะโค โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
1 2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565